Listopad 2016

Dvoulampovka se spotřebou 5W

30. listopadu 2016 v 22:26 | Stanislav Prokop |  Přijímače zpětnovazební síťové
V časopise Radiamatér č. 9-12 z roku 1945 vyšel návod na stavbu jednoduchého přijímače s dvěma elektronkakami RV12P2000. Byl to vlasně takový předchůdce Sonorety. Ke stavbě byla použita skříňka z německého lidového rádia DKE 38, cívková souprava z tohoto přijímače i pertinaxové šasi.
Během své radioamatérské činnosti (občas i nečinnosti) jsem získal různé části přístrojů, součástky dobré i špatné, opravitelné i neopravitelné. Když jsem se zas jednou probíral tou veteší, narazil jsem na pertinaxové šasi právě z DKE. Byly na něm dvě objímky pro elektronky RV12P2000. Ta část, kde je zpětnovazební kondenzátor, byla odlomena. Nejdřív jsem chtěl pertinax vyhodit (po demontáži objímek), ale pak jsem si vzpomněl na tu dvoulampovku z RA, a už jsem hledal odřezek pertinaxu k opravě. Cívkovou soupravu z DKE jsem měl také, stačila drobná oprava. Skříňku jsem také měl, slepoval jsem ji asi ze tří kusů, jak se rozpadla po nárazu na zem.

Oddělovací transformátor

13. listopadu 2016 v 14:04 | Stanislav Prokop |  Napájecí zdroje
Pokud někdo sbírá a opravuje stará elektronková rádia, tak k opravě univerzálních přijímačů je vhodný oddělovací transformátor. On je nejenom vhodný, je vlastně důležitý hlavně z hlediska bezpečnosti. Před několika lety jsem takový získal. Převáděl napětí 220, 380, 400, 420 a 440 V na těch potřebných 220 V. Byl to výrobek z NDR a jak víme, soudruzi z NDR dělají chyby - v tomto případě na sekundáru nebylo těch žádaných 220, ale kolem 250 voltů.
Co s tím? Můžeme napětí snížit tak, že k primáru či sekundáru přivedeme vhodné napětí s obrácenou fází (z jiného trafa), a napětí tak vlastně odečteme. Další možnost je odmotat závity, protože sekundár je vždy na vrchu. Já jsem závity neodvíjel, naopak jsem nějaké to vinutí přidal. Rozhodl jsem se přidat k primáru vinutí s několika odbočkami, a tak napětí 220 voltů podle přepětí či podpětí vyrovnávat. A protože primár byl původně určen na různá napětí, využil jsem toho a získal tak možnost na sekundáru mít jak těch potřebných 220 V, ale i 110 až 130 V.
Naštěstí jsem nemusel skříňku stavět - využil jsem starší z nějakého vraku ze šrotu.