Červenec 2016

Generátor s doutnavkou

19. července 2016 v 12:08 | Stanislav Prokop |  Oscilátory, generátory
V mém Radiotechnickém zápisníku z roku asi 1970 jsem měl schéma jednoduchého relaxačního generátoru s doutnavkou. Bohužel jsem si nezapsal původní zdroj, ale bylo to buď Amatérské rádio z padesátých let, nebo Radioamatér. V RA z roku 1946 je popsán osciloskop, kde tento doutnavkový oscilátor je využit jako časová základna.
Použitá doutnavka musí být bez ochranného odporu. Zásoba mých doutnavek se povážlivě zmenšila, takže jsem měl k dispozici pouze tři kusy bez ochranného odporu původem ze SSSR. Kuchat posledních několik doutnavek zn.Tesla se mi nechtělo.
Něco málo o relaxačních generátorech s doutnavkou se lze dozvědět v knize Hagena Jakubaschka Příručka pro amatéry elektroniky (SNTL 1970).


V původní verzi byl použit pouze odpor M2, pak ale některé doutnavky dosáhly zápalného napětí hned, nedošlo k vybití přes kondenzátor, a doutnavky svítily trvale. Proto jsem přidal potenciometr 1M. Hodnoty kondenzátoru C jsem opsal z původního zdroje, ale výsledný kmitočet je určen jak velikostí nastaveného odporu, tak i vlastnostmi doutnavky. Možná s kvalitnějšími doutnavkami by výsledek byl ještě lepší.


20.7.2016
Při pátrání po něčem jiném jsem objevil, odkud jsem převzal zapojení doutnavkového generátoru. Je to Radioamatér číslo 4 z roku 1947, strana 130. S odporem 40k (v zapojení je použit jako předřadný) ovšem generátor nepracoval, možná to je dáno doutnavkou.1F33

19. července 2016 v 0:06 | Stanislav Prokop |  Přijímače zpětnovazební bateriové
Sešit s návodem k tomuto přijímači vydal Svazarm v roce 1967. Ke stavbě je použito šasi ze svazarmovské stavebnice 1L4. Již delší dobu jsem chtěl toto zapojení vyzkoušet, až konečně uzrál čas.Cívku jsem navinul do hrníčkového jádra, přidal anténní vinutí a trochu upravil obvod zpětné vazby, protože podle původního schéma bylo zapojení méně citlivé. Počet závitů je podle cívky Palafer Mignon 6399, anténní vinutí zhruba 20 závitů drátem CuL 0,18mm s hedvábím, mřížkové 75 - 85 závitů vf lanka a zpětnovazební 15 závitů CuL 0,2mm.
Elektronky jsem použil jak 1F33, tak i 1L4. Vyzkoušel jsem rovněž kombinaci 1F33 s 1L4 na konci, varianta s dvěma 1L4 je výkonější. Optimální napájecí napětí je cca 35V, odběr 1 - 2mA.
Příjem stanic je horší - když jsou SV doslova vymetené, není co poslouchat. Ve dne dobře Dvojka na 639kHz, slabě Country Radio a Radio Dechovka, velmi slabě Český Impuls. Dechovka má v plánu spustit vysílání z Hradce Králové (prý 08/2016), tak uvidíme - tedy uslyšíme.